k.ú.: 706736 - Nové Smrkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573272 - Ostroměř NUTS5 CZ0522573272
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 515 1858888
zahrada 46 27073
travní p. 61 94285
lesní poz 1 4143
vodní pl. nádrž přírodní 1 1016
vodní pl. tok přirozený 79 20986
zast. pl. zbořeniště 1 9
zast. pl. 36 26001
ostat.pl. dráha 1 3669
ostat.pl. jiná plocha 9 3541
ostat.pl. manipulační pl. 18 10968
ostat.pl. ostat.komunikace 31 48518
ostat.pl. silnice 1 6572
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2154
ostat.pl. zeleň 4 1689
Celkem KN 807 2109512
Par. KMD 807 2109512
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 8
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 35
LV 126
spoluvlastník 265

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2016
S-SK GS 1:2880 1842 24.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 19.05.2022 01:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.