k.ú.: 706779 - Krnčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591254 - Nové Syrovice NUTS5 CZ0634591254
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 311 3132406
zahrada 62 73125
ovoc. sad 14 28068
travní p. 67 160161
lesní poz 45 600354
vodní pl. nádrž umělá 1 1379
vodní pl. rybník 1 73072
vodní pl. tok přirozený 5 4704
zast. pl. 100 41168
ostat.pl. dráha 1 2064
ostat.pl. jiná plocha 53 84730
ostat.pl. manipulační pl. 19 69812
ostat.pl. neplodná půda 28 11919
ostat.pl. ostat.komunikace 56 69221
ostat.pl. silnice 9 45928
Celkem KN 772 4398111
Par. KMD 772 4398111
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 98
LV 186
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2010
KM-D 1:2000 03.12.2001 31.08.2010
S-SK ŠS 1:2880 1824 03.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 28.05.2022 06:49

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.