k.ú.: 706787 - Láz u Nových Syrovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 510556 - Láz NUTS5 CZ0634510556
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 293 3934151
zahrada 128 120268
travní p. mez, stráň 1 11838
travní p. 117 243798
lesní poz 14 21513
vodní pl. nádrž umělá 1 211
vodní pl. rybník 1 55885
vodní pl. tok přirozený 14 7407
vodní pl. tok umělý 50 23056
zast. pl. zbořeniště 1 128
zast. pl. 148 68769
ostat.pl. jiná plocha 107 92370
ostat.pl. manipulační pl. 8 2737
ostat.pl. neplodná půda 3 14331
ostat.pl. ostat.komunikace 34 65974
ostat.pl. silnice 2 16921
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 621
ostat.pl. zeleň 2 581
Celkem KN 925 4680559
Par. KMD 925 4680559
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 90
č.p. zem.used 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 137
LV 186
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2011
S-SK ŠD 1:2500 1936 27.07.2011
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.12.1936


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 19.05.2022 21:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.