k.ú.: 706795 - Nové Syrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591254 - Nové Syrovice NUTS5 CZ0634591254
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1778 7623336
zahrada 436 329719
ovoc. sad 5 27881
travní p. 923 864734
lesní poz 139 7539263
vodní pl. nádrž umělá 8 8279
vodní pl. rybník 3 80688
vodní pl. tok přirozený 190 17144
vodní pl. tok umělý 133 20911
zast. pl. společný dvůr 3 4362
zast. pl. zbořeniště 6 1859
zast. pl. 443 169062
ostat.pl. dráha 1 8881
ostat.pl. jiná plocha 70 49812
ostat.pl. manipulační pl. 63 59509
ostat.pl. neplodná půda 45 19211
ostat.pl. ostat.komunikace 393 251140
ostat.pl. pohřeb. 4 4523
ostat.pl. silnice 62 152239
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 18202
ostat.pl. zeleň 8 13702
Celkem KN 4723 17264457
Par. KMD 4723 17264457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 208
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 40
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 16
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 53
Celkem BUD 432
byt.z. byt 24
obč.z. byt 10
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 36
LV 597
spoluvlastník 910

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1824 27.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 24.05.2022 09:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.