k.ú.: 706809 - Lhotka u Vítkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 511021 - Vítkov NUTS5 CZ0805511021
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 1448667
zahrada 35 27215
travní p. 77 191619
lesní poz 44 1554100
vodní pl. tok přirozený 20 62858
zast. pl. zbořeniště 5 993
zast. pl. 71 33397
ostat.pl. dobývací prost. 8 11107
ostat.pl. jiná plocha 43 57927
ostat.pl. manipulační pl. 4 26690
ostat.pl. neplodná půda 1 584
ostat.pl. ostat.komunikace 50 60117
ostat.pl. pohřeb. 1 375
ostat.pl. silnice 2 26111
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2625
Celkem KN 440 3504385
Par. KMD 440 3504385
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 9
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 70
byt.z. byt 6
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 8
LV 98
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2012
KM-D 1:2000 25.09.2001 22.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 25.09.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 08:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.