k.ú.: 706817 - Nové Těchanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 511021 - Vítkov NUTS5 CZ0805511021
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 2568688
zahrada 161 91027
travní p. 306 667285
lesní poz les s budovou 7 1396
lesní poz 348 2605035
vodní pl. nádrž umělá 3 215
vodní pl. tok přirozený 22 118278
vodní pl. tok umělý 1 1914
zast. pl. zbořeniště 23 9885
zast. pl. 267 51876
ostat.pl. jiná plocha 163 82451
ostat.pl. manipulační pl. 40 33706
ostat.pl. neplodná půda 35 29621
ostat.pl. ostat.komunikace 151 103085
ostat.pl. pohřeb. 2 1679
ostat.pl. silnice 10 83524
ostat.pl. skládka 10 76216
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 70 34672
Celkem KN 1832 6560553
Par. KMD 1832 6560553
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 50
č.e. rod.rekr 182
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 268
LV 319
spoluvlastník 406

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 20.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 19.05.2022 14:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.