k.ú.: 706868 - Noviny pod Ralskem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561851 - Noviny pod Ralskem NUTS5 CZ0511561851
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 2702681
zahrada 119 76466
travní p. 254 970198
lesní poz 104 4259229
vodní pl. nádrž umělá 1 2052
vodní pl. tok přirozený 8 92814
vodní pl. tok umělý 4 1739
vodní pl. zamokřená pl. 26 87722
zast. pl. společný dvůr 1 196
zast. pl. zbořeniště 8 2851
zast. pl. 265 126436
ostat.pl. dobývací prost. 5 18885
ostat.pl. dráha 3 67925
ostat.pl. jiná plocha 165 1089868
ostat.pl. manipulační pl. 17 300077
ostat.pl. neplodná půda 108 124235
ostat.pl. ostat.komunikace 94 123248
ostat.pl. pohřeb. 2 2617
ostat.pl. silnice 10 105084
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10869
ostat.pl. zeleň 2 3179
Celkem KN 1300 10168371
Par. DKM 1300 10168371
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 31
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 14
č.e. výroba 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 255
LV 235
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2009
DKM 1:1000 30.11.2009
ZMVM 1:2000 01.10.1987 30.11.2009 1:2000, Od -ověř. TO. Na části ZMVM Stráž p. R..
Ost. 1:2000 01.11.1981 30.11.2009 01.11.1981, 1:2000, Od -nezjištěno TO. Na části VP Ralsko.
S-SK GS 1:2880 1981 01.10.1987 01.11.1981 Od -nezjištěno TO. Na části mimo VÚMO nahrazené ZMVM Stráž p.R..
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 Končí na části VÚMO.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 06:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.