k.ú.: 706906 - Novosedly u Strakonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551554 - Novosedly NUTS5 CZ0316551554
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1111 3441395
zahrada 123 63389
travní p. mez, stráň 8 1318
travní p. 229 510813
lesní poz 92 997008
vodní pl. tok přirozený 23 40483
vodní pl. tok umělý 57 8720
zast. pl. společný dvůr 1 259
zast. pl. zbořeniště 1 33
zast. pl. 189 91415
ostat.pl. jiná plocha 61 29949
ostat.pl. manipulační pl. 52 76998
ostat.pl. neplodná půda 53 32122
ostat.pl. ostat.komunikace 81 97112
Celkem KN 2081 5391014
Par. KMD 2081 5391014
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 169
byt.z. byt 15
byt.z. garáž 6
Celkem JED 21
LV 228
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.05.2012
S-SK GS 1:2880 1837 07.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.05.2022 01:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.