k.ú.: 706922 - Chlum u Novosedel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555525 - Pšov NUTS5 CZ0412555525
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 4289954
zahrada 54 68320
ovoc. sad 13 105392
travní p. 62 991200
lesní poz les(ne hospodář) 2 1853
lesní poz 24 5304420
vodní pl. nádrž umělá 8 81293
vodní pl. rybník 1 11206
vodní pl. tok umělý 22 20514
vodní pl. zamokřená pl. 2 3867
zast. pl. zbořeniště 4 2139
zast. pl. 70 44955
ostat.pl. jiná plocha 31 30792
ostat.pl. manipulační pl. 10 18868
ostat.pl. neplodná půda 95 73004
ostat.pl. ostat.komunikace 53 110976
ostat.pl. pohřeb. 1 701
ostat.pl. silnice 5 16976
ostat.pl. zeleň 1 70
Celkem KN 603 11176500
Par. KMD 603 11176500
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 59
LV 87
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 14:08

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.