k.ú.: 706931 - Močidlec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555525 - Pšov NUTS5 CZ0412555525
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 5436426
zahrada 44 37167
travní p. 135 1454059
lesní poz les(ne hospodář) 9 878499
lesní poz 32 1936423
vodní pl. nádrž přírodní 2 1946
vodní pl. nádrž umělá 5 4082
vodní pl. rybník 1 4154
vodní pl. tok umělý 38 20447
vodní pl. zamokřená pl. 2 1738
zast. pl. zbořeniště 1 285
zast. pl. 80 37639
ostat.pl. jiná plocha 28 15558
ostat.pl. manipulační pl. 30 59932
ostat.pl. neplodná půda 45 49519
ostat.pl. ostat.komunikace 54 110661
ostat.pl. pohřeb. 1 986
ostat.pl. silnice 4 47426
ostat.pl. zeleň 31 4797
Celkem KN 799 10101744
Par. KMD 799 10101744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 77
LV 98
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 09:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.