k.ú.: 706949 - Novosedly u Žlutic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555525 - Pšov NUTS5 CZ0412555525
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 278 6052903
zahrada 37 46535
travní p. 82 1334745
lesní poz 27 1127231
vodní pl. nádrž umělá 7 29207
vodní pl. tok přirozený 3 5797
vodní pl. tok umělý 68 54444
vodní pl. zamokřená pl. 1 7332
zast. pl. 93 80071
ostat.pl. jiná plocha 67 42673
ostat.pl. manipulační pl. 30 87579
ostat.pl. neplodná půda 55 93299
ostat.pl. ostat.komunikace 61 166608
ostat.pl. silnice 8 45052
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 15127
ostat.pl. zeleň 11 335
Celkem KN 829 9188938
Par. KMD 829 9188938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 92
byt.z. byt 45
Celkem JED 45
LV 117
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 09:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.