k.ú.: 706965 - Záhořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555762 - Žlutice NUTS5 CZ0412555762
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 654691
zahrada 8 9928
ovoc. sad 3 9433
travní p. 98 1221651
lesní poz les s budovou 1 33
lesní poz les(ne hospodář) 5 22092
lesní poz 81 3044762
vodní pl. nádrž umělá 3 1565
vodní pl. rybník 2 17714
vodní pl. tok přirozený 11 11513
vodní pl. zamokřená pl. 1 654
zast. pl. zbořeniště 2 1551
zast. pl. 35 11989
ostat.pl. dráha 9 20238
ostat.pl. jiná plocha 34 26223
ostat.pl. manipulační pl. 3 12575
ostat.pl. neplodná půda 69 298882
ostat.pl. ostat.komunikace 41 63084
ostat.pl. silnice 4 16384
ostat.pl. zeleň 2 294
Celkem KN 437 5445256
Par. DKM 10 444771
Par. KMD 427 5000485
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 36
LV 41
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2013
S-SK GS 1:2880 1841 28.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 22:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.