k.ú.: 706973 - Novosedly na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584746 - Novosedly NUTS5 CZ0644584746
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1084 8481586
vinice 775 4334148
zahrada 284 117380
ovoc. sad 6 18224
travní p. 52 58977
lesní poz les(ne hospodář) 22 248197
lesní poz 85 1288573
vodní pl. nádrž přírodní 1 2185
vodní pl. rybník 1 68863
vodní pl. tok přirozený 16 106358
vodní pl. tok umělý 8 34062
vodní pl. zamokřená pl. 13 14850
zast. pl. společný dvůr 10 1523
zast. pl. zbořeniště 24 11085
zast. pl. 857 343015
ostat.pl. dobývací prost. 3 14795
ostat.pl. dráha 10 116709
ostat.pl. jiná plocha 284 259401
ostat.pl. manipulační pl. 115 188000
ostat.pl. neplodná půda 151 134364
ostat.pl. ostat.komunikace 349 535398
ostat.pl. pohřeb. 1 2426
ostat.pl. silnice 8 150995
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12096
ostat.pl. zeleň 90 192597
Celkem KN 4251 16735807
EN 2 4319
PK 1 3390
GP 7 3675
Celkem ZE 10 11384
Par. DKM 2600 15536791
Par. KMD 1651 1199016
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 425
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 11
č.e. les.hosp 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. výroba 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 204
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 17
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 16
Celkem BUD 831
byt.z. byt 58
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 61
LV 932
spoluvlastník 1411

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.01.2014 1:1000 21.01.2014 *) Z-76/2014-704
KMD 1:1000 29.08.2011
DKM-KPÚ 16.04.2007 1:1000 06.09.2007 *) Z-1561/2007 část extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1824 29.08.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 17.05.2022 06:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.