k.ú.: 707007 - Novosedly nad Nežárkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546844 - Novosedly nad Nežárkou NUTS5 CZ0313546844
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 722 5385395
zahrada 307 205345
travní p. 471 2163326
lesní poz les s budovou 4 164
lesní poz 338 10824490
vodní pl. nádrž umělá 5 5658
vodní pl. rybník 16 589549
vodní pl. tok přirozený 15 233224
vodní pl. tok umělý 226 65815
vodní pl. zamokřená pl. 18 51405
zast. pl. zbořeniště 1 91
zast. pl. 355 143403
ostat.pl. jiná plocha 235 294177
ostat.pl. manipulační pl. 30 44904
ostat.pl. mez, stráň 5 6438
ostat.pl. neplodná půda 8 14141
ostat.pl. ostat.komunikace 118 192216
ostat.pl. pohřeb. 1 1845
ostat.pl. silnice 7 90131
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10753
ostat.pl. zeleň 6 6282
Celkem KN 2894 20328752
Par. KMD 2894 20328752
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 97
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 29
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 341
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 15
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 2
Celkem JED 36
LV 455
spoluvlastník 646

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.06.2014
S-SK GS 1:2880 1827 17.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 17:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.