k.ú.: 707031 - Nový Bohumín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 599051 - Bohumín NUTS5 CZ0803599051
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8102 - Bohumín
Pověřený obecní úřad 81021 - Bohumín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 372 2051421
zahrada 908 471753
travní p. 121 134264
lesní poz 8 79185
vodní pl. nádrž umělá 6 34206
vodní pl. tok přirozený 96 136802
vodní pl. tok umělý 35 49277
vodní pl. zamokřená pl. 12 6531
zast. pl. společný dvůr 48 184985
zast. pl. zbořeniště 44 7699
zast. pl. 2559 963274
ostat.pl. dráha 53 478284
ostat.pl. dálnice 8 64234
ostat.pl. jiná plocha 465 468336
ostat.pl. manipulační pl. 192 802895
ostat.pl. neplodná půda 143 229785
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 5908
ostat.pl. ostat.komunikace 593 545917
ostat.pl. pohřeb. 3 16168
ostat.pl. silnice 104 204236
ostat.pl. skládka 1 38828
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 40 164091
ostat.pl. zeleň 295 564537
Celkem KN 6114 7702616
Par. DKM 6114 7702616
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 377
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 43
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 72
č.p. rod.dům 535
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 148
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 26
bez čp/če garáž 678
bez čp/če jiná st. 158
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 28
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 83
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 186
bez čp/če zem.stav 53
rozestav. 1
Celkem BUD 2481
byt.z. byt 1006
byt.z. garáž 51
byt.z. j.nebyt 28
obč.z. byt 466
obč.z. garáž 62
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 1617
LV 2259
spoluvlastník 3290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.06.2002
Ins. A 1:2000 31.12.1953 04.06.2002 reambulace v r. 1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 17.05.2022 15:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.