k.ú.: 707139 - Kopytov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 599051 - Bohumín NUTS5 CZ0803599051
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8102 - Bohumín
Pověřený obecní úřad 81021 - Bohumín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 1481368
zahrada 58 53833
travní p. 53 107337
lesní poz 24 121147
vodní pl. tok přirozený 24 104541
vodní pl. zamokřená pl. 4 20194
zast. pl. společný dvůr 1 136
zast. pl. zbořeniště 1 1602
zast. pl. 43 18722
ostat.pl. jiná plocha 42 170322
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 15528
ostat.pl. neplodná půda 2 27510
ostat.pl. ostat.komunikace 24 46918
ostat.pl. silnice 2 12990
Celkem KN 406 2182148
Par. DKM 406 2182148
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 43
LV 100
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000 THM byla původně z důvodu nižší přesnosti digitalizována na KM-D v S-JTSK, 19.3.2008 převedeno do ISKN.
THM-G 1:2000 01.09.1979 29.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.09.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 20.05.2022 18:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.