k.ú.: 707147 - Arnultovice u Nového Boru - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561860 - Nový Bor NUTS5 CZ0511561860
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51062 - Nový Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 315254
zahrada 900 511320
travní p. 532 1052304
lesní poz les(ne hospodář) 24 143281
lesní poz 122 3766845
vodní pl. nádrž umělá 2 444
vodní pl. tok přirozený 2 2473
vodní pl. tok umělý 19 10781
vodní pl. zamokřená pl. 3 2098
zast. pl. společný dvůr 3 633
zast. pl. zbořeniště 4 1119
zast. pl. 1257 254006
ostat.pl. dráha 6 76508
ostat.pl. jiná plocha 308 122132
ostat.pl. manipulační pl. 109 100287
ostat.pl. neplodná půda 108 118197
ostat.pl. ostat.komunikace 344 280715
ostat.pl. pohřeb. 1 7505
ostat.pl. silnice 32 175876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9470
ostat.pl. zeleň 74 39349
Celkem KN 3970 6990597
Par. DKM 3879 3345945
Par. KMD 91 3644652
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 508
č.p. byt.dům 27
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 12
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 12
č.p. rod.dům 202
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 3
č.e. garáž 15
č.e. jiná st. 91
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 169
bez čp/če jiná st. 88
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 1235
byt.z. byt 510
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 514
LV 1527
spoluvlastník 2349

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2010
DKM 1:1000 30.09.2010
S-SK GS 1:2880 1981 30.09.2010 Od-ověř TO. Extravilán.
THM-V 1:2000 01.01.1981 30.09.2010 Od-ověř TO. Původ mapy ZMVM Nový Bor číselně, intravilán.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1981 28.02.1824. Do-ověř. TO.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 22:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.