k.ú.: 707155 - Nový Bor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561860 - Nový Bor NUTS5 CZ0511561860
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51062 - Nový Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 214842
zahrada 964 484462
travní p. 300 670434
lesní poz les(ne hospodář) 11 82808
lesní poz 27 794364
vodní pl. nádrž umělá 3 11845
vodní pl. tok přirozený 14 22992
vodní pl. tok umělý 2 334
vodní pl. zamokřená pl. 2 3121
zast. pl. společný dvůr 4 625
zast. pl. zbořeniště 4 860
zast. pl. 1998 448549
ostat.pl. dráha 10 46334
ostat.pl. jiná plocha 365 221479
ostat.pl. manipulační pl. 126 193062
ostat.pl. neplodná půda 62 45253
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 428
ostat.pl. ostat.komunikace 359 378262
ostat.pl. pohřeb. 3 96185
ostat.pl. silnice 18 78340
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 103706
ostat.pl. zeleň 127 126150
Celkem KN 4573 4024435
Par. DKM 4573 4024435
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 571
č.p. byt.dům 132
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 15
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 50
č.p. obč.vyb. 31
č.p. prům.obj 33
č.p. rod.dům 225
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.e. garáž 35
č.e. jiná st. 52
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 532
bez čp/če jiná st. 98
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 64
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če výroba 11
rozestav. 2
Celkem BUD 1925
byt.z. byt 2022
byt.z. garáž 80
byt.z. j.nebyt 21
obč.z. byt 17
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 10
Celkem JED 2153
LV 3242
spoluvlastník 5619

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2011
THM-V 1:1000 15.06.1990 28.06.2011 Od -dle KP. Původ mapy THM-V Nový Bor (1.1.1981), 1:1000 a část ZMVM Sloup (15.06.1990).
THM-V 1:1000 01.01.1981 15.06.1990 Od -dle KP. THM Nový Bor, část.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 22:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.