k.ú.: 707163 - Nový Bydžov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570508 - Nový Bydžov NUTS5 CZ0521570508
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1432 7697062
zahrada skleník-pařeniš. 1 23
zahrada 1231 479408
ovoc. sad 19 48803
travní p. 973 2303053
lesní poz 52 194758
vodní pl. nádrž přírodní 36 10324
vodní pl. nádrž umělá 4 22638
vodní pl. rybník 6 6425
vodní pl. tok přirozený 419 195615
vodní pl. tok umělý 32 7768
zast. pl. společný dvůr 35 14402
zast. pl. zbořeniště 38 7687
zast. pl. 2485 761847
ostat.pl. dráha 21 48831
ostat.pl. jiná plocha 633 587583
ostat.pl. manipulační pl. 233 329506
ostat.pl. neplodná půda 208 51240
ostat.pl. ostat.komunikace 748 435978
ostat.pl. pohřeb. 7 46880
ostat.pl. silnice 185 163673
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 78613
ostat.pl. zeleň 104 153860
Celkem KN 8926 13645977
Par. DKM 8926 13645977
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1225
č.p. byt.dům 55
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 34
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 57
č.p. obč.vyb. 19
č.p. prům.obj 19
č.p. rod.dům 208
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 379
bez čp/če jiná st. 206
bez čp/če obč.vyb 30
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 58
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 13
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 2425
byt.z. byt 419
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 11
obč.z. byt 80
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 520
LV 2869
spoluvlastník 4792

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.08.2007
THM-V 1:2000 01.04.1961 31.08.2007
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 14:36

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.