k.ú.: 707309 - Nový Dvůr u Opavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 510343 - Stěbořice NUTS5 CZ0805510343
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 1796112
zahrada 119 108368
travní p. 33 74637
lesní poz 18 103211
vodní pl. nádrž umělá 10 24524
vodní pl. tok přirozený 27 15723
vodní pl. tok umělý 2 321
zast. pl. zbořeniště 1 2222
zast. pl. 129 42576
ostat.pl. jiná plocha 58 65818
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 5 2939
ostat.pl. manipulační pl. 6 2007
ostat.pl. neplodná půda 7 5489
ostat.pl. ostat.komunikace 44 99198
ostat.pl. silnice 3 29886
ostat.pl. zeleň 18 224476
Celkem KN 697 2597507
Par. DKM 697 2597507
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 72
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 127
LV 144
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.03.2015 1:1000 22.04.2015 *)
DKM 1:1000 24.09.2012
FÚO 1:2000 31.12.1981 22.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 19.05.2022 01:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.