k.ú.: 707384 - Nový Hrozenkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544566 - Nový Hrozenkov NUTS5 CZ0723544566
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72122 - Karolinka

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1221 1626974
zahrada 1095 822715
ovoc. sad 11 33997
travní p. mez, stráň 24 59248
travní p. skleník-pařeniš. 2 1041
travní p. 3457 9541041
lesní poz les s budovou 1 23
lesní poz 2407 28479210
vodní pl. nádrž umělá 4 51478
vodní pl. tok přirozený 145 268662
vodní pl. zamokřená pl. 2 60
zast. pl. zbořeniště 38 7554
zast. pl. 1574 335076
ostat.pl. dráha 2 93098
ostat.pl. jiná plocha 674 312450
ostat.pl. manipulační pl. 47 50824
ostat.pl. mez, stráň 1 1246
ostat.pl. neplodná půda 1173 1009640
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 3514
ostat.pl. ostat.komunikace 849 540435
ostat.pl. pohřeb. 3 5829
ostat.pl. silnice 192 91057
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 79318
ostat.pl. zeleň 8 11155
Celkem KN 12952 43425645
Par. KMD 12952 43425645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 380
č.p. byt.dům 17
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 473
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 85
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 167
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 251
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1519
byt.z. byt 92
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 7
Celkem JED 105
LV 1746
spoluvlastník 2659

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1829 25.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 18.05.2022 07:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.