k.ú.: 707431 - Nový Jičín-Horní Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599191 - Nový Jičín NUTS5 CZ0804599191
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 592282
zahrada 834 316965
travní p. 148 476982
lesní poz 19 205685
vodní pl. tok přirozený 25 8255
vodní pl. tok umělý 4 3240
zast. pl. společný dvůr 12 2544
zast. pl. zbořeniště 20 2897
zast. pl. 1726 385086
ostat.pl. dráha 2 218
ostat.pl. jiná plocha 342 352109
ostat.pl. manipulační pl. 111 136248
ostat.pl. neplodná půda 42 16644
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1866
ostat.pl. ostat.komunikace 312 284484
ostat.pl. silnice 35 57452
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 83144
ostat.pl. zeleň 201 391774
Celkem KN 4096 3317875
Par. DKM 4096 3317875
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 203
č.p. jiná st. 29
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 86
č.p. rod.dům 655
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 483
bez čp/če jiná st. 105
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 37
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 33
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 1715
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 2486
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 144
byt.z. j.nebyt 22
obč.z. byt 19
obč.z. garáž 1
Celkem JED 2678
LV 3826
spoluvlastník 6865

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.09.2004
Ins. A 1:1000 31.12.1932 24.09.2004 reambulace v r. 1969
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1932


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.05.2022 07:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.