k.ú.: 707511 - Žilina u Nového Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599191 - Nový Jičín NUTS5 CZ0804599191
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 571
orná půda plantáž dřevin 1 12754
orná půda 523 3949467
zahrada 973 681658
travní p. mez, stráň 2 1090
travní p. plantáž dřevin 2 22338
travní p. 716 2361056
lesní poz 361 2023966
vodní pl. nádrž umělá 5 18220
vodní pl. tok přirozený 112 131065
vodní pl. tok umělý 2 4067
vodní pl. zamokřená pl. 8 12319
zast. pl. společný dvůr 5 1455
zast. pl. zbořeniště 6 1519
zast. pl. 1007 201118
ostat.pl. dobývací prost. 8 10537
ostat.pl. jiná plocha 372 189560
ostat.pl. manipulační pl. 37 38734
ostat.pl. mez, stráň 31 34941
ostat.pl. neplodná půda 240 208542
ostat.pl. ostat.komunikace 315 281777
ostat.pl. plantáž dřevin 1 3543
ostat.pl. pohřeb. 1 3714
ostat.pl. silnice 26 49055
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 52071
ostat.pl. zeleň 12 22749
Celkem KN 4775 10317886
Par. DKM 4775 10317886
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 565
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 198
bez čp/če jiná st. 113
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 25
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 991
byt.z. byt 19
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 20
Celkem JED 48
LV 1132
spoluvlastník 1542

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2005
THM-V 1:2000 01.11.1982 21.12.2005
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.11.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2022 19:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.