k.ú.: 707601 - Svatý Jiří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580708 - Svatý Jiří NUTS5 CZ0534580708
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 498 1797826
zahrada 166 90472
travní p. 149 188683
lesní poz 78 300935
vodní pl. nádrž umělá 1 2534
vodní pl. tok přirozený 14 2027
zast. pl. společný dvůr 1 23
zast. pl. zbořeniště 5 1197
zast. pl. 155 43130
ostat.pl. jiná plocha 89 28538
ostat.pl. ostat.komunikace 185 57859
ostat.pl. pohřeb. 1 1485
ostat.pl. silnice 8 50910
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1117
ostat.pl. zeleň 38 8976
Celkem KN 1389 2575712
Par. KMD 1389 2575712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 75
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 144
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 175
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2010
S-SK GS 1839 08.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 07:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.