k.ú.: 707660 - Božetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554707 - Nový Kostel NUTS5 CZ0411554707
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 1163473
zahrada 26 35361
travní p. mez, stráň 14 26588
travní p. 125 2546237
lesní poz les(ne hospodář) 19 1116043
lesní poz 13 906521
vodní pl. nádrž přírodní 3 1376
vodní pl. nádrž umělá 3 18935
vodní pl. rybník 3 29925
vodní pl. tok přirozený 9 27891
vodní pl. zamokřená pl. 7 19635
zast. pl. 34 13822
ostat.pl. dráha 2 12440
ostat.pl. jiná plocha 76 192670
ostat.pl. manipulační pl. 4 1239
ostat.pl. neplodná půda 2 1269
ostat.pl. ostat.komunikace 42 88607
ostat.pl. silnice 2 28136
Celkem KN 392 6230168
Par. DKM 392 6230168
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 34
LV 57
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2003 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 15.05.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 09:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.