k.ú.: 707678 - Čižebná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554707 - Nový Kostel NUTS5 CZ0411554707
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 961279
zahrada 15 20613
travní p. 48 655065
lesní poz les(ne hospodář) 7 368423
lesní poz 6 115149
vodní pl. zamokřená pl. 1 119
zast. pl. společný dvůr 2 1772
zast. pl. 18 6696
ostat.pl. jiná plocha 63 93999
ostat.pl. manipulační pl. 2 1688
ostat.pl. neplodná půda 8 10844
ostat.pl. ostat.komunikace 30 43141
ostat.pl. silnice 1 5398
Celkem KN 215 2284186
Par. DKM 215 2284186
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 18
LV 22
spoluvlastník 27

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.07.2003 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 11.07.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 19.05.2022 21:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.