k.ú.: 707686 - Hrzín u Nového Kostela - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554707 - Nový Kostel NUTS5 CZ0411554707
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 2734960
zahrada 21 12559
travní p. 128 1255125
lesní poz 10 719249
vodní pl. tok přirozený 2 2493
vodní pl. tok umělý 5 36109
zast. pl. společný dvůr 1 370
zast. pl. zbořeniště 3 354
zast. pl. 27 23782
ostat.pl. dráha 1 12681
ostat.pl. jiná plocha 20 9286
ostat.pl. manipulační pl. 7 9153
ostat.pl. neplodná půda 2 709
ostat.pl. ostat.komunikace 37 60500
ostat.pl. silnice 4 35461
Celkem KN 299 4912791
Par. DKM 299 4912791
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 27
LV 44
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.04.2003 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 09.04.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 21:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.