k.ú.: 707708 - Nový Kostel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554707 - Nový Kostel NUTS5 CZ0411554707
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 1151160
zahrada 104 46336
travní p. 155 862035
lesní poz 5 29891
vodní pl. nádrž umělá 2 1747
vodní pl. tok přirozený 2 8462
vodní pl. tok umělý 2 3179
vodní pl. zamokřená pl. 2 502
zast. pl. společný dvůr 10 1877
zast. pl. zbořeniště 12 2449
zast. pl. 157 64018
ostat.pl. dráha 2 11963
ostat.pl. jiná plocha 68 62043
ostat.pl. manipulační pl. 13 73449
ostat.pl. neplodná půda 5 3672
ostat.pl. ostat.komunikace 49 37388
ostat.pl. pohřeb. 1 5032
ostat.pl. silnice 7 35525
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9797
Celkem KN 621 2410525
Par. DKM 621 2410525
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 69
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 6
Celkem BUD 156
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 142
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.05.2003 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 02.05.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 07:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.