k.ú.: 707732 - Svažec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554707 - Nový Kostel NUTS5 CZ0411554707
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 604530
zahrada 1 2751
travní p. 7 128952
lesní poz les(ne hospodář) 1 9117
lesní poz 8 2782657
vodní pl. tok přirozený 1 1414
vodní pl. zamokřená pl. 1 2548
zast. pl. 1 621
ostat.pl. jiná plocha 8 22206
ostat.pl. neplodná půda 2 2715
ostat.pl. ostat.komunikace 7 35865
Celkem KN 42 3593376
Par. DKM 42 3593376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
Celkem BUD 1
LV 5
spoluvlastník 9

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.09.2003 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 05.09.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 17.05.2022 09:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.