k.ú.: 707767 - Ohnišťovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554111 - Poběžovice NUTS5 CZ0321554111
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 2753432
zahrada 49 19411
travní p. 49 320317
lesní poz 139 1174823
vodní pl. nádrž přírodní 1 1135
vodní pl. nádrž umělá 1 1387
vodní pl. rybník 1 40415
vodní pl. tok přirozený 9 41685
vodní pl. tok umělý 4 3239
vodní pl. zamokřená pl. 8 2705
zast. pl. 34 30661
ostat.pl. dráha 4 29151
ostat.pl. jiná plocha 42 31221
ostat.pl. manipulační pl. 2 2345
ostat.pl. neplodná půda 31 44878
ostat.pl. ostat.komunikace 64 101165
ostat.pl. silnice 11 60419
ostat.pl. zeleň 61 110419
Celkem KN 615 4768808
Par. DKM 486 3909103
Par. KMD 129 859705
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 34
LV 63
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.03.2016
KMD 1:1000 23.06.2014
S-SK GS 1:2880 1838 07.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.05.2022 11:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.