k.ú.: 707821 - Mistrovice u Nového Oldřichova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561878 - Nový Oldřichov NUTS5 CZ0511561878
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 35374
zahrada 268 184732
travní p. 165 894638
lesní poz 16 113639
vodní pl. nádrž umělá 1 2139
vodní pl. tok přirozený 18 7083
vodní pl. tok umělý 2 479
vodní pl. 1 126
zast. pl. společný dvůr 1 339
zast. pl. zbořeniště 12 3925
zast. pl. 224 48067
ostat.pl. dráha 2 22609
ostat.pl. jiná plocha 57 60631
ostat.pl. manipulační pl. 14 15569
ostat.pl. neplodná půda 84 113368
ostat.pl. ostat.komunikace 69 51392
ostat.pl. pohřeb. 1 3578
ostat.pl. silnice 4 15116
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12387
ostat.pl. 14 6105
Celkem KN 960 1591296
Par. DKM 960 1591296
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 216
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 264
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.1996 Od -ověř. TO. Nové mapování na rozprac ZMVM Volfartice.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.