k.ú.: 707830 - Nový Oldřichov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561878 - Nový Oldřichov NUTS5 CZ0511561878
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 121282
zahrada 209 212665
travní p. 263 813232
lesní poz 20 782065
vodní pl. nádrž umělá 2 1788
vodní pl. tok přirozený 7 1166
zast. pl. zbořeniště 8 8047
zast. pl. 225 57002
ostat.pl. dráha 7 38243
ostat.pl. jiná plocha 42 27782
ostat.pl. manipulační pl. 7 14660
ostat.pl. neplodná půda 41 24869
ostat.pl. ostat.komunikace 47 52041
ostat.pl. pohřeb. 1 1487
ostat.pl. silnice 1 12314
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7212
ostat.pl. 11 4838
Celkem KN 930 2180693
Par. DKM 930 2180693
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 224
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 310
spoluvlastník 409

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.1996 Od -ověřeno TO. Dokonč. rozprac.ZMVM Volfartice.
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 21:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.