k.ú.: 707864 - Nový Přerov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584754 - Nový Přerov NUTS5 CZ0644584754
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 181 3513994
vinice 111 1231025
zahrada 149 101155
travní p. 40 44740
lesní poz 51 442706
vodní pl. nádrž umělá 1 50334
vodní pl. tok přirozený 5 103621
vodní pl. zamokřená pl. 12 16096
zast. pl. společný dvůr 10 3771
zast. pl. zbořeniště 20 4174
zast. pl. 222 98595
ostat.pl. jiná plocha 168 95234
ostat.pl. manipulační pl. 60 7324
ostat.pl. neplodná půda 7 3546
ostat.pl. ostat.komunikace 213 258131
ostat.pl. pohřeb. 3 2161
ostat.pl. silnice 2 11246
ostat.pl. zeleň 123 156950
Celkem KN 1378 6144803
Par. DKM 1378 6144803
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 165
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 216
LV 310
spoluvlastník 418

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.06.2008 Místní trať-mapováním
DKM-KPÚ 14.08.2001 1:1000 26.04.2002 *) KPÚ na části-extravilán Z-1603/2001-736
S-SK ŠS 1:2880 1824 12.06.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 17.05.2022 03:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.