k.ú.: 707899 - Borová Lada - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 545902 - Borová Lada NUTS5 CZ0315545902
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 47 38202
travní p. 224 1149272
lesní poz les(ne hospodář) 38 5327840
lesní poz 1 175183
vodní pl. nádrž umělá 1 3860
vodní pl. rybník 7 7688
vodní pl. tok přirozený 11 46613
vodní pl. tok umělý 12 3799
vodní pl. zamokřená pl. 1 1754
zast. pl. zbořeniště 2 439
zast. pl. 209 36136
ostat.pl. jiná plocha 128 85631
ostat.pl. manipulační pl. 11 8997
ostat.pl. neplodná půda 61 214296
ostat.pl. ostat.komunikace 38 39943
ostat.pl. silnice 17 39787
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4583
ostat.pl. zeleň 1 1205
Celkem KN 810 7185228
Par. DKM 476 244196
Par. KMD 334 6941032
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. byt.dům 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 208
byt.z. byt 66
obč.z. byt 28
Celkem JED 94
LV 308
spoluvlastník 507

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2020 mapování intravilánu
KMD 1:1000 30.10.2017
KM-D 1:2000 31.07.2000 08.12.2020
S-SK GS 1:2880 1837 31.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 16:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.