k.ú.: 708003 - Nový Telečkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591262 - Nový Telečkov NUTS5 CZ0634591262
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 534 2280308
zahrada 49 30086
travní p. 180 358000
lesní poz 171 766445
vodní pl. nádrž umělá 3 654
vodní pl. rybník 2 2118
vodní pl. tok umělý 58 11979
zast. pl. zbořeniště 3 539
zast. pl. 96 55303
ostat.pl. jiná plocha 36 16710
ostat.pl. manipulační pl. 14 10628
ostat.pl. neplodná půda 117 40520
ostat.pl. ostat.komunikace 87 85824
ostat.pl. silnice 2 12273
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1700
ostat.pl. zeleň 2 1712
Celkem KN 1355 3674799
Par. KMD 1355 3674799
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 43
Celkem BUD 93
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 104
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 20:41

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.