k.ú.: 708046 - Nový Vojířov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546798 - Nová Bystřice NUTS5 CZ0313546798
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 53554
zahrada 52 29791
travní p. 402 1937448
lesní poz 437 3232992
vodní pl. rybník 14 98649
vodní pl. tok přirozený 5 15786
vodní pl. tok umělý 37 15534
vodní pl. zamokřená pl. 5 9332
zast. pl. zbořeniště 1 322
zast. pl. 110 33484
ostat.pl. jiná plocha 301 355734
ostat.pl. manipulační pl. 6 2990
ostat.pl. neplodná půda 192 207345
ostat.pl. ostat.komunikace 81 77431
ostat.pl. silnice 5 27876
ostat.pl. zeleň 4 764
Celkem KN 1661 6099032
Par. DKM 1661 6099032
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz př. 5
Celkem BUD 107
LV 144
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2007 část k.ú. mimo JPÚ (intravilán)
DKM-KPÚ 01.12.2006 1:1000 17.01.2007 *) JPÚ mimo intravilán
S-SK GS 1:2880 1828 10.12.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 24.05.2022 14:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.