k.ú.: 708135 - Výžerky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 564796 - Výžerky NUTS5 CZ0209564796
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21222 - Kostelec nad Černými Lesy

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 345 2077401
zahrada 55 26728
ovoc. sad 5 6701
travní p. 161 421887
lesní poz 60 3747897
vodní pl. nádrž umělá 2 5078
vodní pl. tok přirozený 17 12687
vodní pl. zamokřená pl. 1 4345
zast. pl. společný dvůr 3 272
zast. pl. zbořeniště 1 360
zast. pl. 117 49137
ostat.pl. jiná plocha 31 5512
ostat.pl. manipulační pl. 24 24917
ostat.pl. neplodná půda 108 64614
ostat.pl. ostat.komunikace 98 78099
ostat.pl. silnice 5 34918
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2381
ostat.pl. zeleň 1 176
Celkem KN 1035 6563110
Par. KMD 1035 6563110
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 86
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 114
LV 190
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2015
S-SK GS 1:2880 1841 22.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 13.08.2022 05:53

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.