k.ú.: 708186 - Nýdek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 507091 - Nýdek NUTS5 CZ0802507091
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 720 1655069
zahrada 418 348690
travní p. mez, stráň 3 26037
travní p. 2084 4468525
lesní poz les s budovou 1 50
lesní poz 761 20322065
vodní pl. nádrž přírodní 6 10771
vodní pl. nádrž umělá 1 4590
vodní pl. rybník 1 399
vodní pl. tok přirozený 66 100650
vodní pl. zamokřená pl. 35 46646
zast. pl. společný dvůr 18 5971
zast. pl. zbořeniště 57 13335
zast. pl. 1233 225052
ostat.pl. jiná plocha 258 121296
ostat.pl. manipulační pl. 31 19223
ostat.pl. neplodná půda 486 452468
ostat.pl. ostat.komunikace 339 317541
ostat.pl. pohřeb. 3 6748
ostat.pl. silnice 1 9646
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 48 71202
ostat.pl. zeleň 1 362
Celkem KN 6571 28226336
Par. DKM 1 185
Par. KMD 6570 28226151
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 20
č.p. rod.dům 626
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 215
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 84
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 216
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1211
byt.z. byt 38
obč.z. byt 4
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 44
LV 1354
spoluvlastník 1929

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.06.2011 reprodukce otisku mapy z r. 1928


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 20.05.2022 20:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.