k.ú.: 708399 - Nynice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558915 - Hromnice NUTS5 CZ0325558915
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32083 - Třemošná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 10 1806
orná půda 951 2943220
zahrada 89 56149
travní p. mez, stráň 2 2572
travní p. 101 116656
lesní poz 299 827717
vodní pl. nádrž umělá 2 750
vodní pl. tok přirozený 18 108488
zast. pl. zbořeniště 2 163
zast. pl. 108 52085
ostat.pl. jiná plocha 72 64776
ostat.pl. mez, stráň 69 8052
ostat.pl. neplodná půda 17 5343
ostat.pl. ostat.komunikace 159 45056
ostat.pl. silnice 43 58959
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 438
ostat.pl. zeleň 10 383
Celkem KN 1953 4292613
Par. DKM 1953 4292613
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 46
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 100
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 138
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2003
ZMVM 1:2000 01.01.1986 24.11.2003
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 24.05.2022 14:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.