k.ú.: 708402 - Planá u Nynic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558915 - Hromnice NUTS5 CZ0325558915
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32083 - Třemošná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 4259
orná půda 285 1230488
zahrada 166 82207
travní p. mez, stráň 36 16009
travní p. 222 258335
lesní poz les s budovou 1 51
lesní poz 181 368936
vodní pl. tok přirozený 17 153126
zast. pl. 128 31181
ostat.pl. jiná plocha 47 26550
ostat.pl. neplodná půda 8 4663
ostat.pl. ostat.komunikace 100 39596
ostat.pl. pohřeb. 1 2180
ostat.pl. silnice 49 32854
Celkem KN 1244 2250435
Par. DKM 1244 2250435
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 41
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 66
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
Celkem BUD 126
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 160
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2003
ZMVM 1:2000 01.01.1986 15.12.2003
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 26.05.2022 07:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.