k.ú.: 708470 - Kamenný Újezd u Nýřan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559300 - Nýřany NUTS5 CZ0325559300
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 2096921
zahrada 268 137178
ovoc. sad 7 6121
travní p. 18 92378
lesní poz ostat.komunikace 4 15522
lesní poz 49 1107910
vodní pl. nádrž umělá 6 3809
vodní pl. tok přirozený 2 11551
zast. pl. zbořeniště 1 632
zast. pl. 555 72499
ostat.pl. dráha 3 24181
ostat.pl. jiná plocha 52 38762
ostat.pl. manipulační pl. 40 32142
ostat.pl. neplodná půda 26 61735
ostat.pl. ostat.komunikace 77 105339
ostat.pl. silnice 1 5696
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 18730
ostat.pl. zeleň 2 1002
Celkem KN 1369 3832108
Par. DKM 1369 3832108
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 198
č.p. zem.used 8
č.e. garáž 18
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 16
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 266
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
rozestav. 4
Celkem BUD 549
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 623
spoluvlastník 756

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.05.2012
DKM-KPÚ 1:1000 15.03.2012
THM-V 1:2000 01.07.1971 29.05.2012
S-SK GS 1838 30.06.1971 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 21.10.2021 14:40

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.