k.ú.: 708496 - Nýřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559300 - Nýřany NUTS5 CZ0325559300
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2207 4650110
zahrada 1242 596084
ovoc. sad 8 22683
travní p. 482 617997
lesní poz 353 2310161
vodní pl. nádrž umělá 17 8882
vodní pl. tok přirozený 44 30340
vodní pl. tok umělý 83 46650
vodní pl. zamokřená pl. 4 2497
zast. pl. společný dvůr 8 1638
zast. pl. zbořeniště 20 5714
zast. pl. 1978 599003
ostat.pl. dráha 46 178947
ostat.pl. dálnice 46 159047
ostat.pl. jiná plocha 609 456168
ostat.pl. manipulační pl. 316 436400
ostat.pl. neplodná půda 287 172527
ostat.pl. ostat.komunikace 606 457417
ostat.pl. pohřeb. 4 10936
ostat.pl. silnice 184 200373
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 149 96594
ostat.pl. zeleň 169 141056
Celkem KN 8862 11201224
Par. DKM 8862 11201224
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. byt.dům 84
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb. 32
č.p. rod.dům 905
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 28
č.e. jiná st. 42
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 72
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 378
bez čp/če jiná st. 127
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 42
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 40
bez čp/če výroba 26
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 8
Celkem BUD 1893
byt.z. byt 1270
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 28
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 1310
LV 2983
spoluvlastník 5425

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2013
THM-V 1:1000 01.07.1974 06.12.2013 1:2000 - 1.1.1969
S-SK GS 1838 30.06.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 25.05.2022 16:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.