k.ú.: 708496 - Nýřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559300 - Nýřany NUTS5 CZ0325559300
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2204 4650150
zahrada 1241 596355
ovoc. sad 8 22683
travní p. 482 618035
lesní poz 353 2310161
vodní pl. nádrž umělá 17 8882
vodní pl. tok přirozený 44 30340
vodní pl. tok umělý 78 46650
vodní pl. zamokřená pl. 4 2497
zast. pl. společný dvůr 8 1638
zast. pl. zbořeniště 20 5714
zast. pl. 1974 598738
ostat.pl. dráha 46 178947
ostat.pl. dálnice 46 159047
ostat.pl. jiná plocha 603 455895
ostat.pl. manipulační pl. 314 436400
ostat.pl. neplodná půda 282 172525
ostat.pl. ostat.komunikace 605 457522
ostat.pl. pohřeb. 4 10936
ostat.pl. silnice 184 200373
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 149 96594
ostat.pl. zeleň 168 141141
Celkem KN 8834 11201223
Par. DKM 8834 11201223
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. byt.dům 83
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb. 32
č.p. rod.dům 905
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 28
č.e. jiná st. 36
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 73
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 374
bez čp/če jiná st. 126
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 43
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 40
bez čp/če výroba 26
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 10
Celkem BUD 1883
byt.z. byt 1270
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 28
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 1310
LV 2973
spoluvlastník 5376

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2013
THM-V 1:1000 01.07.1974 06.12.2013 1:2000 - 1.1.1969
S-SK GS 1838 30.06.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 21.10.2021 14:39

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.