k.ú.: 708585 - Hartvíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552241 - Dolní Hořice NUTS5 CZ0317552241
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 664514
zahrada 21 10922
travní p. 46 163756
lesní poz 45 753690
vodní pl. nádrž umělá 1 628
vodní pl. rybník 3 30575
vodní pl. tok umělý 6 5866
vodní pl. zamokřená pl. 1 2030
zast. pl. společný dvůr 2 357
zast. pl. 40 18575
ostat.pl. jiná plocha 28 24873
ostat.pl. manipulační pl. 6 2814
ostat.pl. ostat.komunikace 44 45481
ostat.pl. pohřeb. 3 2957
ostat.pl. silnice 2 7543
ostat.pl. zeleň 7 9957
Celkem KN 276 1744538
Par. DKM 276 1744538
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 40
LV 46
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2000
DKM-KPÚ 25.04.2000 1:1000 01.07.2000 *)
S-SK GS 1:2880 1829 01.07.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 02:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.