k.ú.: 708623 - Obora u Kaznějova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559318 - Obora NUTS5 CZ0325559318
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32063 - Plasy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1333 2819083
zahrada 311 210912
ovoc. sad 2 15034
travní p. 359 324104
lesní poz les s budovou 10 258
lesní poz 202 8805336
vodní pl. nádrž umělá 2 1456
vodní pl. rybník 9 8531
vodní pl. tok přirozený 4 76686
vodní pl. tok umělý 58 3598
zast. pl. společný dvůr 4 130
zast. pl. zbořeniště 3 1132
zast. pl. 343 117184
ostat.pl. jiná plocha 91 57761
ostat.pl. manipulační pl. 39 42543
ostat.pl. neplodná půda 58 44830
ostat.pl. ostat.komunikace 128 86267
ostat.pl. pohřeb. 1 3165
ostat.pl. silnice 22 73112
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 3628
ostat.pl. zeleň 7 1307
Celkem KN 2992 12696057
Par. DKM 2992 12696057
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 144
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 340
LV 374
spoluvlastník 489

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.1997
S-SK GS 1:2880 1839 31.10.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 24.05.2022 13:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.