k.ú.: 708640 - Obora u Boskovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582115 - Obora NUTS5 CZ0641582115
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 459 2061245
zahrada 166 153981
ovoc. sad 1 4772
travní p. foto. elektrárna 1 8808
travní p. mez, stráň 4 1546
travní p. 267 641366
lesní poz 145 1017874
vodní pl. tok přirozený 3 16322
vodní pl. zamokřená pl. 1 543
zast. pl. 184 63896
ostat.pl. jiná plocha 38 33724
ostat.pl. manipulační pl. 4 19900
ostat.pl. neplodná půda 84 94715
ostat.pl. ostat.komunikace 135 82078
ostat.pl. silnice 17 47909
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13601
ostat.pl. zeleň 6 555
Celkem KN 1520 4262835
Par. KMD 1520 4262835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 129
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 183
LV 270
spoluvlastník 362

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 12.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 17.05.2022 03:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.