k.ú.: 708704 - Hrobská Zahrádka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548472 - Obrataň NUTS5 CZ0633548472
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 420 1749118
zahrada 42 43189
travní p. 129 260521
lesní poz 91 1999363
vodní pl. nádrž umělá 1 677
vodní pl. rybník 5 15558
vodní pl. tok umělý 13 4049
zast. pl. společný dvůr 5 677
zast. pl. zbořeniště 7 955
zast. pl. 43 28026
ostat.pl. dráha 2 29600
ostat.pl. jiná plocha 24 18441
ostat.pl. manipulační pl. 11 7170
ostat.pl. neplodná půda 5 4989
ostat.pl. ostat.komunikace 173 107551
ostat.pl. silnice 54 42104
Celkem KN 1025 4311988
Par. KMD 1025 4311988
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 42
LV 70
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2014
S-SK GS 1:2880 1829 07.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 14:28

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.