k.ú.: 708712 - Obrataň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548472 - Obrataň NUTS5 CZ0633548472
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 365 4152968
zahrada 218 144699
ovoc. sad 2 4332
travní p. mez, stráň 1 897
travní p. 463 1444226
lesní poz ostat.komunikace 1 1909
lesní poz 160 2633618
vodní pl. nádrž umělá 2 3098
vodní pl. rybník 4 20487
vodní pl. tok přirozený 23 42188
vodní pl. tok umělý 2 872
vodní pl. zamokřená pl. 12 34018
zast. pl. společný dvůr 22 2498
zast. pl. zbořeniště 6 2184
zast. pl. 350 119570
ostat.pl. dráha 12 139978
ostat.pl. jiná plocha 124 116593
ostat.pl. manipulační pl. 150 117463
ostat.pl. neplodná půda 37 55574
ostat.pl. ostat.komunikace 162 344466
ostat.pl. pohřeb. 2 4828
ostat.pl. silnice 15 125729
ostat.pl. skládka 4 18677
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14323
ostat.pl. zeleň 4 35413
Celkem KN 2145 9580608
PK 153 994676
Celkem ZE 153 994676
Par. DKM 1015 6730457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 5
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 329
obč.z. byt 8
obč.z. garáž 8
Celkem JED 16
LV 388
spoluvlastník 519

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.06.2021 extravilán - bez lesních celků
S-SK GS 1:2880 1829


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 09/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 18.05.2022 18:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.