k.ú.: 708836 - Úpor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535133 - Obříství NUTS5 CZ0206535133
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 2858287
ovoc. sad 1 921
travní p. 12 273979
lesní poz les(ne hospodář) 1 7252
lesní poz 34 1941946
vodní pl. tok přirozený 5 340637
vodní pl. zamokřená pl. 3 4594
zast. pl. 21 25460
ostat.pl. manipulační pl. 1 509
ostat.pl. neplodná půda 12 130914
ostat.pl. ostat.komunikace 19 72300
ostat.pl. zeleň 14 52981
Celkem KN 183 5709780
Par. DKM 128 3433456
Par. KMD 55 2276324
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 3
LV 50
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.10.2017
DKM 31.10.2017 1:1000 31.10.2017 *) KPÚ
KMD 1:1000 08.09.2017
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.05.2022 20:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.