k.ú.: 708844 - Obyčtov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596281 - Obyčtov NUTS5 CZ0635596281
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 509 2972527
zahrada 176 98686
ovoc. sad 1 2537
travní p. 416 978519
lesní poz 278 3260128
vodní pl. nádrž umělá 1 223
vodní pl. rybník 14 44749
vodní pl. tok přirozený 16 30047
vodní pl. tok umělý 5 381
zast. pl. zbořeniště 17 1980
zast. pl. 206 71025
ostat.pl. dráha 1 19237
ostat.pl. jiná plocha 158 84485
ostat.pl. manipulační pl. 14 25517
ostat.pl. neplodná půda 58 33693
ostat.pl. ostat.komunikace 99 78945
ostat.pl. pohřeb. 3 5533
ostat.pl. silnice 46 60760
ostat.pl. zeleň 1 255
Celkem KN 2019 7769227
Par. KMD 2019 7769227
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 128
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 17
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 201
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 252
spoluvlastník 373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 23:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.