k.ú.: 708852 - Habartice u Obytců - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 397 599611
zahrada 95 54967
ovoc. sad 1 3087
travní p. 483 562844
lesní poz 317 2859635
vodní pl. nádrž přírodní 3 4816
vodní pl. nádrž umělá 15 15639
vodní pl. tok přirozený 37 5081
vodní pl. tok umělý 8 688
zast. pl. společný dvůr 6 1196
zast. pl. zbořeniště 1 416
zast. pl. 83 30628
ostat.pl. jiná plocha 107 21792
ostat.pl. manipulační pl. 5 8876
ostat.pl. neplodná půda 117 31163
ostat.pl. ostat.komunikace 162 57484
ostat.pl. pohřeb. 1 915
ostat.pl. silnice 29 11865
ostat.pl. zeleň 1 52
Celkem KN 1868 4270755
Par. DKM 1868 4270755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 79
LV 135
spoluvlastník 270

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.09.2006
ZMVM 1:2000 01.11.1990 11.09.2006
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.